Forsiden Program Formål Tilmelding Links Kontakt Referater


Mellem frygt og håb

PROGRAM 2020-21

Lektion 2

lørdag 16. januar 2021 kl. 9.00-12.00

Bibelen 2020


Else Kragelund Holt, lektor emer., Aarhus


Hvorfor skal vi overhovedet have en ny oversættelse af Bibelen – var den gamle ikke god nok? Og hvorfor skal man overhovedet læse i Bibelen? Giver det mening i vore dage, og bringer Bibelen håb og mod til nutidens mennesker?

På Bibelselskabet mente man for snart 20 år siden, at det skulle man, og det gjorde det. Derfor satte man arbejdet i gang med at skabe det, der nu er blevet til Bibelen 2020.

Men at oversætte er mere kompliceret, end man måske forestiller sig.

”At oversætte poesi er som at gå på line med fødderne bundet.” Citatet af en ukendt engelsk oversætter siger meget godt, hvordan det er at oversætte den velkendte gammeltestamentlige tekst til et sprog, der kan læses af mange, også gerne nye læsere. Poesien i Det Gamle Testamente kræver en særlig formidling, der på den ene side har rod i en sprogvidenskabelig og eksegetisk viden og kunnen og på den anden side bunder i en kunstnerisk evne til at udtrykke skønhed og præcision. Poesi – også den gammeltestamentlige – bør oversættes til poesi.

Derfor har arbejdet med at oversætte den gammeltestamentlige poesi krævet et samarbejde mellem mig som gammeltestamentlig forsker og eminente danske kunstnere som Ida Jessen og Caroline Albertine Minor. I foredraget vil jeg fortælle om nogle af de udfordringer, som vi mødte i arbejdet, og om de teoretiske overvejelser, der ligger bag oversættelsen, og give prøver på den poesi, der kom ud af det.

styret af tilfredsstillelse, at vi har forsømt og ikke så sjældent latterliggjort de afgørende visioner om, hvordan vi skaber en bedre verden.


Balslev Forsamlingshus, Granlyvej 1, 5592 Ejby


Find vej

Klik her for printervenlig version af programmet (Pdf)

Tilbage